Pizza On The Way - Dowóz Trzebnica

pizza


Uwaga !

Obecnie nie oferujemy opcji dowozu w obszarze Trzebnicy i okolic. Przepraszamy.Zawartość strony www.pizzaontheway.pl nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wszystkie ceny podane na stronie www są kwotami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca dopiero w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Zamówienia można dokonać osobiście w siedzibie pizzaontheway lub telefonicznie. Pizzaontheway zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i usuwania pozycji z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian. Zastrzegamy sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa w wyniku błędnego działania systemu teleinformatycznego. Zastrzegamy też sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.